Categories
GIR Nishamruta capsule (60 capsule)
9.75 9.75 9.75 SGD
GIR Chyawanprash 450gm
14.75 14.75 14.75 SGD
GIR Natural Drakshavaleh 425gm
12.25 12.25 12.25 SGD
GIR Jaggery Chyawanprash 450gm
14.75 14.75 14.75 SGD
GIR Herbal Arjuna Tea Powder 100gm
4.50 4.50 4.5 SGD
GIR Vasavaleha 250gm
17.25 17.25 17.25 SGD
GIR Asthi Churna 100gm
11.25 11.25 11.25 SGD
GIR Ayur Rub 50ml
9.50 9.50 9.5 SGD
GIR Gaumutra Ark 200ml
6.00 6.00 6.0 SGD
GIR Godhatri Ghrit 190ml
45.00 45.00 45.0 SGD
GIR Godhatri Ghrit 500ml
105.00 105.00 105.0 SGD
GIR Nasya 10ml
8.00 8.00 8.0 SGD
Sidha Kisan Se Natural Honey 500g
15.00 15.00 15.0 SGD
Sidha Kisan Se Natural Clove (Laung) 70gm
4.85 4.85 4.8500000000000005 SGD